Tabeka

טבקה, מנהיגים לצדק.

"...טבקה תפעל לשיווין וצדק אישי וחברתי תאבק בתופעות של אפליה וגזענות, תעודד מנהיגות של בני הקהילה ותפעל לשלב את בני קהילת יוצאי אתיופיה כשווים בין שווים בכל רקמות החיים בישראל..." מתוך חזון העמותה

חדשותנובמבר 16, 2015
נציגות טבקה בנבחרת הצעירים המבטיחים לשנת 2015

נובמבר 12, 2015
הישגים לוועדה המשותפת של המשטרה ויוצאי אתיופיה

ספטמבר 21, 2015
ויתר על קריירה בהייטק כדי לקדם העדה האתיופית

ספטמבר 8, 2015
"העברה בדואר אלקטרוני של תכנית – איננה שיתוף אמיתי של בני הקהילה."

אוגוסט 30, 2015
זכותון בנושא חינוך – שנת הלימודים תשע"ו

אוגוסט 12, 2015
מערכון על מאבק יוצאי אתיופיה- סאטירה לא במיטבה

אוגוסט 9, 2015
הנגשה שפתית במערכת הבריאות

אוגוסט 4, 2015
"יש לוודא יישומו ע״י אכיפה וענישה כואבת נגד כל גוף שלא נוהג על פי החוק" – חוק ייצוג הולם

יולי 16, 2015
דיור ציבורי – תשלום פיצוי ע"י חברת עמידר

יולי 9, 2015
פרשת האזרח השבוי בעזה

יוני 17, 2015
חייל מוכה? וינשטיין רואה דברים אחרים

יוני 15, 2015
אות הוקרה לעמותת טבקה מנשיא המדינה לשנת 2015

מאי 26, 2015
מכתב תלונה למערכת YNET ולמועצת העיתונות בשל פרסום המוצא

מאי 10, 2015
מחאת יוצאי אתיופיה 2015-סיקור תקשורתי

פברואר 26, 2015
פיטורי אישה בהיריון- ידיעות נגט 02/2015

פברואר 17, 2015
הפנים האמיתיות של אלימות שוטרים-ערוץ 10