אלוף-משנה ראשון בצה"ל מקרב בני העדה האתיופית

אלוף-משנה ראשון בצה"ל מקרב בני העדה האתיופית