"דוח קשה מאוד": הכנסת דנה באלימות מורים כלפי יוצאי אתיופים

"דוח קשה מאוד": הכנסת דנה באלימות מורים כלפי אתיופים