הישגים לוועדה המשותפת של המשטרה ויוצאי אתיופיה

מסקנות הוועדה