הרצאות להגברת מודעות -בשפה האמהרית

שיח זכויות ווחובות

מס"ד תאריך עיר נושא
1. 18.1.2015 ערד הוצאה לפועל
2. 25.1.2015 ערד זכויות החולה
3. 1.2.2015 תל אביב הוצאה לפועל
4. 8.2.2015 תל אביב זכויות החולה