ילידי אתיופיה סופגים אלימות ממורים פי שניים משאר התלמידים

 

ילידי אתיופיה סופגים אלימות ממורים פי שניים משאר התלמידים