מודעת דרושים – "לא רוצה אתיופית"

תגובת מנכ"ל עמותת טבקה, פנטהון אספה-דויט: "זו תופעה פסולה וחייבים לעקור אותה מהשורש".

לינק לכתבה: מודעת דרושים – "לא רוצה אתיופית"

לינק לכתבה נוספת: "חייבים לפעול ללא דיחוי ולעקור את תופעת הגזענות מהשורש"