נציגות טבקה בנבחרת הצעירים המבטיחים לשנת 2015

סגנית שגריר ושותפה במשרד עו"ד