צעירים מבטיחים- השופטת אדנקו סבחת-חיימוביץ

צעירים מבטיחים מתחת לגיל 40– חברת וועד מנהל של עמותת טבקה