דיור ציבורי – תשלום פיצוי ע"י חברת עמידר

הפונה איש מבוגר, כבן 70 מתגורר בדירה שבבעלותו כשלושים ושלוש שנה, יחד עם דיירים של חברת עמידר. בשנת 2011 היו בעיות נצרת בבניין, קו צינור המים הראשי בכניסה לבניין נסתם וזה גרם לנזילת מים לתוך  הסלון, המטבח וחדרי הכביסה שלו. בגלל שרוב הדיירים היו שייכים לחברת עמידר, הוא פנה לעמידר ביקש לתקן את הנזילה, אולם עמידר השיב לו שאין לו אחריות על תיקון הנזילה ועל דיירי הבניין לתקן לבד את הסתימה ולהתחלק בהוצאות בתשלום שווה בשווה. בהנחיית עמידר הפונה דאג לתיקון הנזילה בעלות של 3,800 ₪, וכל דייר נדרש לשלם סך של 950 ₪. אחת מהדיירות של עמידר סירבה לתת את החלק שלה והפונה נאלץ לשלם סך 1,900 ₪ מקצבת הזקנה שהוא מקבל. משכך, פנה הפונה לעמידר וביקש לקבל את החלק של הדיירת שלו. הפונה נדרש להביא קבלות על התיקון וגם אז לא קיבל מענה. ושוב פנה בכתב לעמידר והפעם התבקש  להביא מכתב ובו פירוט של השיפוץ שנעשה בבניין, חתימה של כל הדיירים ופרטיהם וכן הסכמה שלהם שהסכום יועבר לחשבוני ופרטי החשבון שלי להעברה בנקאית. אבל גם אז הכסף לא הועבר לחשבונו. במשך ארבע שני הפונה לא הצליח לקבל את כספו חזרה. לפני כשבועיים פנה הפונה לטבקה לקבל ייעוץ משפטי. טבקה סייעה לו להכין כתב תביעה לבימ"ש לתביעות קטנות כנגד חברת עמידר והדיירת שסירבה לשלם. השבוע הגיע הפונה למשרדי טבקה מאושר מתמיד, על מנת לעדכן שאם הגשת התביעה, עמידר יצרו עמו קשר וביקשו לתקן כל נזק שנגרם לדירתו עקב הנזילה וכן לשלם את התשלום ששילם עבור תיקון הנזילה.

הפונה הגיע למשרדי טבקה ושתף בגאווה, שבעקבות התביעה, הוא הוזמן למשרדה של מנהלת האזור, זכותו שנמנעה ממנו עד עכשיו וטרם הגשת התביעה אף סולק מהמקום על ידי פקידים של עמידר, כאשר ביקש להיפגש עם מנהלת האזור. השמחה שנצפתה על פניו המבוגרות כשסיפר בהתרגשות איך נהגו כלפיו לאחר הגשת התביעה, הברכות והתשבחות לעבודה של טבקה, שווה כל שנת עבודה של טבקה.