מפגש הסברה בנושא אלימות שוטרים

כחלק ממאבקה של עמותת טבקה בתופעה של אלימות שוטרים כלפי יוצאי אתיופיה, התקיים מפגש הסברה ראשון של עורכת הדין בוסנה ירדני מהמחלקה המשפטית עם קבוצת בני נוער ראשונה.

הקבוצה, שחבריה הם בני גרעין "חברים בטבע" (עמותה העוסקת בהעצמה קהילתי מתוך ראיה רב תרבותית) מנתה כ- 25 בני נוער. במפגש נכח שוטר קהילתי שיציג את מאפייני עבודת השטח של השוטרים. בפני משתתפי המפגש תוארה תופעת אלימות השוטרים כלפי יוצאי אתיופיה והשלכותיה, וכן הוצגו פעולות טבקה לטיפול בה.

עורכת הדין ירדני סיפרה למשתתפים על שני אירועים קשים של אלימות שבהם טיפלה העמותה לאחרונה, ובני הנוער גילו עניין רב באירועים שתוארו. במפגש הוצגו גם הגופים שאליהם ניתן לפנות לשם הגשת תלונה בגין אלימות שוטרים או התנהגות שאינה הולמת. במסגרת ההדרכה ניתנו גם עצות והדרכות למקרה של היתקלות באלימות שוטרים: איסוף ראיות, תשומת לב לשמות שוטרים ועוד.

במפגש הבא עם הקבוצה ידונו הדרכים להימנעות מאירועי קונפליקט במפגש עם המשטרה.

המפגש התקיים כחלק ממערך הדרכה לקהילה שמקיימת עמותת טבקה בנושא אלימות שוטרים.