עולה חדש קיבל את מלוא פיצויי הפיטורין שלו לאחר התערבות טבקה

משה, נשוי ואב לשנים, פוטר מעבודתו כעובד ניקיון באולם שמחות. מאז עלייתו לישראל לפני שבע שנים הוא עובד בעיקר בעבודות ניקיון, מפרנס בדוחק את משפחתו, ולא היה באפשרותו ללמוד כהלכה את השפה העברית.

למרות אמונו במעבידו ובטחונו שישלם לו את המגיע לו, גילה לדאבונו שהמעסיק לא התכוון לשלם לו פיצויי פיטורין כלל! המעסיק שידע שמשה אינו יודע קורא וכתוב בעברית ואף יכולתו בדיבור חלשה, התכוון לנצל מצב זה ולהימנע מתשלום. המעסיק לא ניאות לפניותיו החוזרות של משה אלא עד שזה נאלץ בעזרת סטודנטים מקליניקה משפטית להגיש תביעה לתשלום פיצויי הפיטורין בבית הדין לעבודה.

עם קבלת כתב התביעה, פנה המעביד למשה והחתים אותו על הסכם פשרה לפיו ישולמו לו כ 2,600 ₪ והוא יוותר על תביעתו. משה,שכאמור אינו יודע קרוא וכתוב ותוכן ההסכם הוסבר לו ע"י המעביד בלבד, שוב נתן אמון במעבידו וסבר לתומו שהסכום המשולם לו הוא התשלום הראשון בלבד מתוך סך כל הסכום המגיע לו. לפיכך חתם על מה שנראה לו כאישור על קבלת התשלום.

המעביד שנראה שהבין היטב במה דברים אמורים מיהר להגיש את ההסכם החתום לבית הדין, וביקש לתת להסכם תוקף של פסק דין. בית הדין נעתר, ופסק הדין הפך לסופי. משה, שתחילה היה בטוח שבכך תלאותיו הסתיימו הופתע לגלות שלמרות התביעה הוא קיבל רק חלק מהסכום, וכאמור עבורו סכום זה הוא חיוני ומשמעותי ביותר לכלכלת משפחתו. בייאושו ולמרות שכבר לא האמין שניתן לשנות את פסק הדין, פנה לעמותת טבקה וסיפר את סיפורו. עמותת טבקה נותנת שירותי ייעוץ משפטי בשפה האמהרית וכאן הוא מצא את הייעוץ המקצועי ביותר בשפתו.

למרות שחלפה שנה מאז שניתן פסק הדין, הצליחה עורכת הדין בוסנה ירדני מטבקה, ביום 20.2.11, להעלות ספקות בפני בית הדין (כב' הרשמת עדי רכטמן) בדבר תוקף חתימתו של משה על הסכם שלא הבין את תוכנו, ובמסגרת הסכם פשרה מתוקן שולם למשה רוב סכום הפיצויים שהגיעו לו, דהיינו עוד כ 4,000 ₪ נוספים. סכום זה הוא נכבד ומשמעותי ביותר עבור משה, ואפשר לו להסדיר את מצבו הכלכלי ולהמשיך לפרנס את משפחתו בכבוד.

בעמותת טבקה חשוב לנו מאד להיות לעזר גם לעולי אתיופיה הנמצאים בתחתית סולם ההשתכרות ולתת ייעוץ משפטי חינם גם עבור תביעות קטנות שבעייני עולה מאתיופיה הן ענקיות ומכריעות להישרדותה הכלכלית של כל המשפחה.