תכנית רקיע

פרויקט רקיע הינו פרי יוזמתה של עמותת טבקה, המופעל בשיתוף פעולה עם גמלאי משרד ראש הממשלה. ייעודה של התוכנית הוא לחזק ולטפח שכבה של מנהיגים מקרב בני הקהילה, אשר ישתלבו בעמדות השפעה במגוון מגזרים. המשתתפים בתוכנית הינם אנשים איכותיים שהוכיחו עצמם בעשייה חברתית וציבורית. המשתתפים זוכים לליווי וחניכה של מאמנים אישיים וכן משתתפים בסדנאות קבוצתיות המתקיימות במכללת תל אביב-יפו.

מנהיגות רקיע

מנהיגות רקיע