לתרומה
Home » 2021 » ינואר

Tebeka’s petition to the High Court regarding the procedure for presenting a police ID card

We are happy to inform that the Supreme Court accepted our petition regarding the Israel Police ID presentation procedure. This is a significant and unprecedented achievement! Following the hearing held on our petition (February 10, 2020), in which the High Court of Justice issued a conditional order instructing the Israel Police give reasons why it […]

עתירת טבקה לבג”ץ בנושא נוהל הצגת תעודת זהות של המשטרה

אנו שמחים לעדכן כי בית המשפט העליון קיבל את עתירתנו בנושא נוהל הצגת תעודת זהות של משטרת ישראל. זהו הישג משמעותי וחסר תקדים! אנו שמחים לעדכן כי בהמשך לדיון שנערך בעתירתנו בנושא, בג”ץ הוציא צו על תנאי המורה למשטרת ישראל להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי סעיף 2 לחוק חובת נישאת תעודת זהות אינו […]