לתרומה
Home » 2021 » אוגוסט

Success in an appeal regarding the non-placement a student of Ethiopian origin in a school

We received an urgent request from a mother who enrolled her minor son in one of the schools in the center of the country for the 7th grade, after, as part of the registration process, she was required to attend an interview at the school. The mother said that during the interview she mourned in […]

תביעה בגין אמירות גזעניות

טבקה הגישה תביעה נגד אמירות גזעניות, חמורות ומשפילות שנאמרו בפומבי כנגד ג’, אשר אותה העת, עבדה כבקרית גבולות בטרמינל 3 בנתב”ג ומתוקף תפקידה העניקה שירות לציבור הרחב. באחד הימים, בזמן עבודתה, הגיע ח’ וניסה לעקוף אישה מבוגרת בתור ומשפנתה אליו ג’ להימנע מעקיפת התור ולהמתין בסבלנות, החל ח’ להמטיר עליה שלל ביטויים גזעניים, דברי לשון […]