לתרומה
Home » 2023 » ינואר

אפליה בגין הוצאת דיבה

סיפור הצלחה על זכייה בתיק בית-משפט לשון הרע – בחור עצמאי שהוכפש על ידי מזמין העבודה, בהתנשאות ובאמירה כי באתיופיה הפונה היה רודף אחרי קופים בג’ונגל וכעת נהיה בעל הבית. בסופו של יום ביהמ”ש פסק לזכות הפונה פיצויים של 15,000 ₪ וכן תשלום עבור העבודה שביצע והתנצלות מצד הנתבע. ביהמ”ש בירך את פעילות העמותה והעביר […]

Discrimination for defamation

A success story about winning a court case. A self-sufficient was slandered by the person who hired him. He told to the worker that in Ethiopia worker used to chase monkeys in the jungle. At the end, the court awarded the applicant compensation of NIS 15,000, as well as payment for the work he performed […]

מכתב התנגדות להצעה לתיקון חוק איסור הפליה במוצרים

עמותת טבקה שלחה היום לכבוד רוה”מ ולנשיאת בית המשפט העליון מכתב התנגדות חריף להצעה לתיקון חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – פגיעה באמונה דתית), התשפ”ג-2022. לצערנו, אנו עדים השכם והערב לתופעות פסולות של אפליה וגזענות נגד אוכלוסיית יהודי יוצאי אתיופיה ותוהים הכיצד ייתכן שתיקון לחוק שיאפשר שלילת מתן שירות […]

Objection to the proposal to amend the Anti-Discrimination Law

Today The Tebeka Association sent to the Prime Minister and to the President of the Supreme Court a letter of objection to proposal to amend the Prohibition of Discrimination in Products, Services and Entry into Places of Entertainment and Public Places Law (Amendment – Harm to Religious Belief), 2022. Unfortunately, we are witnessing in this […]