לתרומה
Home » 2023 » אפריל

A letter of response from the Ministry of Education to the incident of racism at the school in Netivot

Further to our appeal to the Ministry of Education regarding the incident of racism at the school in Netivot, we received a reply letter stating that hearings were held for all the teachers involved, they were reprimanded, and it was decided to take disciplinary action against them. The Ministry of Education has a dialogue on […]

מכתב תשובה מאת משרד החינוך לאירוע הגזענות בביה”ס בנתיבות

בהמשך לפנייתנו למשרד החינוך בנושא אירוע הגזענות בביה”ס בנתיבות, נענינו במכתב תשובה כי נערכו שימועים לכלל המורות המעורבות, הן ננזפו והוחלט לפעול נגדן בצעדים משמעתיים. משרד החינוך קיים שיח בנושא הגזענות, שאין מקום לתפיסות מעין אלו. עוד נכתב כי ההחלטות שהתקבלו במשרד החינוך ישפיעו השפעה ניכרת על עתידן המקצועי של המורות. המורות הביעו חרטה וגויסו […]