לתרומה
Home » Articles Posted by Tomer

Demand for the Disqualification of a Racist Textbook

G is the parent of a 6-year-old boy, studying in the first grade. G is a very active and devoted father who frequently helps his son with homework. One day, when G sat down to prepare homework together with his son, he was amazed to discover that in his son’s textbook, there was a task […]

דרישה לפסילת ספר לימוד גזעני

ג’ הינו הורה לילד בן 6, הלומד בכיתה א’. ג’ הינו אב פעיל ומסור ביותר ששוקד על שיעורי הבית באופן תדיר עם בנו הקטן. באחת הימים כש-ג’ ישב להכין יחד עם בנו את שיעורי הבית הוא נדהם לגלות, כי בספר הלימוד של בנו קיימת משימה של מתיחת קן בין תמונה לתיאור ושם הופיע, כיתוב המילה […]

“You’re lucky… why would you eat shit, you piece of smelly nigger”

B is a young man who works as a bus driver. About a month ago, while he was working, a vehicle cut into the bus lane at excessive speed. When B dared to honk, the driver of the vehicle blocked B’s path, all in front of the passengers. Shocked and surprised by the car owner’s […]

“יש לך מזל… למה היית אוכל חרא, חתיכת כושי מסריח”

ב’ הוא בחור צעיר ונורמטיבי אשר עובד למחייתו כנהג אוטובוס. לפני כחודש ימים, בזמן עבודתו, הגיח רכב אשר חתך את נתיב האוטובוס במהירות מופרזת, וברגע ש-ב’ העז לצפור לו, חסם ב’ את נתיב נסיעתו של ב’ וכל זאת מול עיני הנוסעים. ב’ אשר היה בהלם ומופתע מהתנהגותו של בעל הרכב, ניסה להבין מה קרה ופתח […]