טלפון: 072-2424622
general@tebeka.org.il
 
Donate

Our Partners

הקרן לידידות הינה ארגון פילנתרופי-חברתי התומך בחוסן הלאומי והחברתי של העם היהודי ומדינת ישראל. הקרן מגייסת כספים הודות לנדיבותם של נוצרים אוהבי ישראל ברחבי העולם, של יהודים ברחבי העולם וישראלים המתגוררים בישראל. הקרן הוקמה בשנת 1983 בארה”ב ע”י הרב יחיאל אקשטיין ובשנת 2000 נפתחו משרדי הקרן לידידות בישראל.

הקרן לידידות פועלת על מנת ליזום, ליצור ולהפעיל מיזמים להשפעה חברתית וליצירת שינוי שיביא לחיזוק החוסן הלאומי-חברתי. במהלך שנות פעילותה יצרה הקרן שיתוף פעולה אסטרטגי עם משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים חברתיים, ארגונים ציבוריים, יהודיים ועוד. הקרן לידידות היא קרן דינמית. אנחנו בוחנים כל העת את הצרכים האמיתיים של החברה בישראל ומציעים פתרונות לאתגרים החשובים במיוחד לעוצמתה של מדינת ישראל במישור החברתי.

הקרן החדשה לישראל היא גוף מוביל לקידום הדמוקרטיה, הצדק והשוויון לכל תושבי ותושבות ישראל. אנו מאמינים ומאמינות שישראל יכולה וצריכה להתקיים על פי חזונם של מייסדיה – חזון המבטיח שוויון זכויות חברתיות ומדיניות לכל אדם, ללא הבדלי דת, גזע ומין.

אנו תומכים/ות ומחזקים/ות יוזמות אזרחיות וארגונים חברתיים המייצגים את האנשים הסמויים מהעין. הקרן מקדישה את עיקר משאביה לטובת שיפור איכות חייהן של האוכלוסיות המוחלשות בחברה הישראלית. מאז הקמתה העניקה הקרן יותר מ 250- מליון דולר ליותר מ 850- ארגוני שטח אזרחיים, ארגונים הפועלים לצמצום פערים חברתיים, קידום והעצמת נשים, פלורליזם יהודי, חופש דת וזכויות אדם ואזרח.

הקרן החדשה לישראל נמצאת בחזית העשייה והשינוי החברתי גם באמצעות שתיל )שירותי תמיכה וייעוץ לשינוי חברתי(, הזרוע הביצועית של הקרן. כמרכז לפיתוח יכולות של ארגוני שטח לשינוי חברתי, שתיל מעצים קהילות מוחלשות על ידי הקניית כלים לשיפור חייהן ועל ידי בניית ארגונים המקדמים שינוי חברתי
לטווח ארוך.

בנק יהב הוקם בשנת 1954 והוא מתמחה במתן שירותים פיננסיים למגזר הקמעונאי: משקי בית, ועובדים שכירים מכל המגזרים.

אנו מציעים ללקוחותינו שירותים בנקאיים בתנאים אטרקטיביים וייחודיים במערכת הבנקאית הכוללים: ניהול חשבונות עו”ש, השקעות, אשראי, מט”ח ועוד.

סניפי הבנק פרוסים ברחבי הארץ, מנהריה ועד אילת, בשכונות מגורים, בקריות ממשלה ובמקומות העבודה של לקוחות הבנק.

הבנק מוחזק על ידי בנק מזרחי-טפחות בע”מ ) 50% ( ועל ידי החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע”מ ) 50% (, השייכת להסתדרות עובדי המדינה ולמדינת ישראל בחלקים שווים.

ציבור לקוחות הבנק כולל מגוון לקוחות שכירים ובכללם עובדי מדינה, עובדי חברות ממשלתיות עובדי גופים נוספים מהמגזר הציבורי ושכירים מכלל המגזרים.

Our Vision – A vibrant, caring, and enduring Jewish community that is a force for good locally, in Israel, and around the world.

Our Mission – The Jewish Community Federation and Endowment Fund is a philanthropic catalyst, connecting Bay Area Jews – of all ages, backgrounds, and perspectives – to the power we have as a community to improve the world. We partner with donors, organizations, and foundations to address the pressing issues facing our community, and develop innovative strategies that result in deep and lasting impact locally, in Israel, and around the world.

Our Values – Our work is guided by the timeless Jewish values of kehilla (community), tzedakah (giving with just intention), and tikkun olam (repairing the world).