לתרומה

ידע ומידע

דו”חות > מחקרים והערכה > בג”צים > קישורים לאתרים שימושיים > שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

מה תנאי ההלוואה בתוכנית ליוצאי אתיופיה?

ההלוואה ניתנת בתנאי ריבית מיוחדים:

  • ב-10 שנים ראשונות –  ללא ריבית (0%).
  • ב-15 השנים הבאות – בריבית שנתית בשיעור של 2%.

זכאים בתכנית זו שייקחו הלוואה משלימה בסך נמוך מ-600,000 ש”ח לא יידרשו להון עצמי בשיעור של 25% אלא של 5% בלבד.

האם התכנית החדשה מיועדת גם לעולים חדשים או רק לוותיקים?

התכנית מיועדת למשפחות יוצאי אתיופיה חסרות דירה. “יוצא אתיופיה” הוא מי שהוא, או אחד מהוריו, נולד באתיופיה, ללא קשר לשאלה אם הם עולים או ותיקים.

אני יוצא אתיופיה רווק בן 45. האם מותר לי להשתתף בתכנית?

לא. התכנית מיועדת רק למשפחות יוצאות אתיופיה. הגדרת “משפחות” היא בהתאם לנוהלי משרד הבינוי והשיכון.

למה הכוונה ב"חסר דירה"?

הגדרת “חסר דירה” היא מי שאין לו, ולא היו לו, זכויות בדירה או בחלק מדירה בעשר השנים הקודמות למועד בקשת הזכאות.

חסרות דירה, בהקשר של תכנית זו בלבד, הן גם משפחות שרכשו דירה שתמורתה לא שולמה במלואה, וחוזה הרכישה בגינה נחתם לפני פחות משנה, או שזו דירה חדשה שנרכשה מקבלן והחוזה נחתם החל ב-1.1.2016 – ובלבד שאין להם דירה אחרת.

איך משתתפים בתוכנית?

אם זו השנה הראשונה שבה אתה רוצה להשתתף בתוכנית, עליך לפנות לאחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור של משרד הבינוי והשיכון: מילגם או מרכז אלונים (מגער) או עמידר. באפשרותך להגיע לאחד מסניפי החברות ברחבי הארץ, בשעות הקבלה בימים ראשון עד חמישי.
עלות ההרשמה בסניף היא 70 ₪.

לרשימת הסניפים:

אם השתתפתי בתוכנית בשנה שעברה, האם אני צריך להוציא אישור זכאות גם בשנה זו?

כן. אם השתתפת בהגרלה בשנת 2018, אך לא זכית בה, או שזכית בה ולא מימשת את הזכייה, תקבל  מסרון (SMS) או גם הודעת דואר אלקטרוני המסבירים לך את התהליך.

אם לא חל שינוי במעמדך האישי ועדיין אין בבעלותך דירה, באפשרותך להירשם להגרלה באופן מקוון באמצעות אתר ההרשמה להגרלות בכתובת: https://www.dira.moch.gov.il. נתוני ההצהרה ייבדקו, ובסיום הבדיקה תקבל בדוא”ל מכתב אישור הרשמה להגרלה או מכתב דחיית ההרשמה להגרלה.

אם חל שינוי במעמדך האישי ו/או אם רכשת דירה בשנה האחרונה ואתה מעוניינים לקבל סיוע במימון של דירה זו, עליך להירשם באחד מסניפי ההרשמה לסיוע בדיור.

באפשרותך להירשם בסניף גם אם התחלת בהרשמה המקוונת, אך לא השלמת אותה. ההרשמה בסניף החברה כרוכה בתשלום של 70 ש”ח.

הוצאתי אישור זכאות בתכנית. האם אני צריך גם להירשם להגרלה, או שאני כבר רשום אליה?

אם יש לך אישור זכאות בתכנית המשמעות היא שאתה רשום להגרלה, ואין צורך להירשם בנפרד להגרלה.

האם מי שכבר יש לו אישור זכאות בתכנית מחיר למשתכן או מחיר מטרה, צריך להוציא גם אישור זכאות לתכנית הלוואות לדיור?

כן. מדובר בתכניות שונות ובמסמכים שונים.

מי זכאי?

כלל ציבור הנשים העובדות.

האם ניתן לפטר עובדת בהריון?

אין לפטר עובדת בהריון העובדת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או מקום עבודה, אלא בהיתר ממשרד הכלכלה.

האם ניתן לפטר עובדת בשל הריונה?

גם אם העובדת מועסקת פחות מ-6 חודשים אצל המעסיק חל איסור לפטרה בשל הריונה.

מה החוק נועד למנוע?

התייחסות מפלה לעובדת בהריון, ולפיכך נקבע בחוק עבודת נשים הסדר מיוחד, שבא לידי ביטוי בסע’ 9, ולענייננו בהגבלת פיטורי עובדת בהריון ללא קבלת היתר.

מה ניתן לעשות במידה ועובדת פוטרה בשל הריונה?

במקרה של פיטורי עובדת בהריון ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. כמו כן לעובדת שמורה הזכות לפנות לביה”ד לעבודה לבחינת זכאותה לפיצויים.

מה הסנקציות במישור הפלילי?

פיטורי עובדת בהריון ללא היתר מהווים עבירה פלילית.

מה החובות החלות על עובדת שנכנסה להיריון?

עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה נדרשת להודיע למעסיקה על ההיריון.

איזה כלים משפטיים נוספים יש לנו?

התשובה נמצאת בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. חוק זה אוסר על הפלית אישה בהריון. ואם בכל זאת פוטרה בנסיבות אלו קמה לה עילה מוצדקת לתבוע לפי חוק זה לשם קבלת פיצויים על הנזק הכספי שנגרם לה.

מהו דיור ציבורי?

דיור ציבורי הינו דיור סוציאלי שמטרתו לספק דיור למשקי בית, שידם אינה משגת לרכישת דירה או להשכרה בשוק הפרטי.

איזה גוף אחראי על תחום הדיור הציבורי?

הנושא נמצא באחריותו של משרד הבינוי והשיכון, אולם במקרה של עולים חדשים הנושא באחריותו של משרד הקליטה והעלייה.

מי זכאי לדיור ציבורי?

מחוסרי דיור כגון: זוגות נשואים עם 3 ילדים לפחות, משפחות חד הוריות עם 3 ילדים לפחות, נכים המרותקים לכיסא גלגלים, מקבלי קצבת נכות כללית, מקבלי קצבה מעבודה, עולים וקשישים. כל אלו במידה והם עומדים בקריטריונים לזכאות.

מה ההליך למימוש הזכות?

תהליך קבלת דירה בדיור הציבורי מורכב מהשלבים הבאים: הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי, המתנה לדירה בדיור הציבורי, קבלת דירה בדיור הציבורי (במהלך המגורים בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה).

האם ניתן לשלול מימוש זכאות?

במקרים הבאים יישלל תוקפה של הזכאות:
1. היה וקיימת בעלות על דירה או חלקה בדירתו של הזכאי.
2. היה והייתה לזכאי דירה שנמכרה לאחר מועד האישור לקבלת או החלפת הדירה.
3. היה והזכאי מימש סיוע לרכישה שניתנה לאחר מועד האישור לקבלת או החלפת הדירה.
4. היה ובוצע סיוע “בהתיישבות” לאחר מועד האישור לקבלת או החלפת הדירה.
5. נישואין של המבקש הראשי לזכאות במשפחה חד הורית.
6. נישואים של ילד שיש בהם בכדי לשנות את תנאי הזכאות למשפחה.
7. פטירה של אחד מהמבקשים שעבורו ניתנה הזכאות.

האם ניתן להחליף דירה בדיור הציבורי?

האוכלוסיות המתגוררות בדיור הציבורי זכאיות להחליף דירה ציבורית במקרים של צפיפות דיור או סיבות בריאותיות.

מיהו דייר ממשיך?

המקרים מסוימים, קרוב משפחה של זכאי לדיור ציבורי עשוי להיות זכאי להתגורר בדיור ציבורי כ”דייר ממשיך” כאשר הזכאי לדיור ציבורי נפטר או מועבר למוסד סיעודי.

מי זכאי להיות דייר ממשיך?

הזכאות לגור כדייר ממשיך בדיור הציבורי מותנית בקיומם של שני תנאים בסיסיים ותנאי נוסף, בהתאם לכל מקרה.

דיני העבודה עוסקים בהסדרה המשפטית של העבודה ויחסי העבודה כמו קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד, חובותיהם וזכויותיהם של הצדדים וכן יחסים המוסדרים לפי החוק בין ארגון עובדים למעביד.

איזה סוגי עובדים קיימים?

ישנו עובד יומי, עובד שעתי, עובד חודשי וכן נוער, עובדי שמירה ואבטחה, עובדי אולמות וגני אירועים, ואנשים עם מוגבלויות שתנאי העסקתם מעט שונים.

מהן זכויות העובד?

דיני העבודה מסדירים זכויות שונות שניתנות לעובד כמו הפרשות לפנסיה, שעות עבודה ומנוחה, ימי חופשה ומחלה וכו’.

מהו גובה שכר המינימום?

החל מדצמבר 2017 שכר המינימום עומד על 28.49 ₪ לשעה או 5300 ₪ לחודש למשרה מלאה.

האם עובד יכול לוותר על זכויותיו?

עובד אינו יכול לוותר על הזכות לשכר מינימום או זכויות קוגנטיות אחרות המוקנות לו לפי חוק. להסכמתו של עובד לכך אין תוקף מחייב ובמקרה שמעסיק מפר את חובתו לשלם שכר מינימום/תשלום באיחור/פגיעה בזכויות, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

האם כל אחד יכול להתקבל לעבודה?

אפליה אסורה היא יחס שונה לאנשים שווים ולכן החוק אוסר זאת. החוק מגן על עובדים מפני אפליה אסורה במקום עבודתם, הנובעת ממניעים שונים העלולים לפגוע בעובדים ולכן העובדים זכאים לקבל במקום עבודתם יחס שוויוני.

ממה מורכב תלוש שכר?

תשלום שעות עבודה רגילות, תשלום שכר הכשרה, השתלמות, תשלום עבור שעות נוספות, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה, דמי חגים, גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג, החזר הוצאות נסיעה, תשלום שכר עבור זמן הנסיעה אל מקום העבודה, ביטול או קיצור משמרת, תוספת ותק, תוספת סיכון, פרמיות.

מה ההורדות בתלוש שכר?

מס הכנסה, ניכויים משכר העובד, העברת סכומים שנוכו אל הגופים המיועדים, דמי ביטוח לאומי, ניכויים אסורים משכר עבודה, תיאום ניכויי ביטוח לאומי לשכירים, החזר דמי ביטוח לאומי לשכירים.

מהו ההגיל המינימלי להעסקת עובד?

גיל ההעסקה המינימלי לנוער הוא 15 שנה, ובחופשת לימודים רשמית 14 שנה, בהתאם למגבלות המפורטות בחוק.

מהו חוק לימוד חובה?

חוק חינוך חובה קובע כי המדינה מחויבת לספק לכל ילד בישראל חינוך בחינם.

על מי חל חוק חינוך החובה?

חוק החינוך חל החל מגיל 3 ועד סיום כיתה י”ב במוסד חינוכי מוכר.

מה העונש על הפרת חוק זה?

החוק קובע כי הוריו של כל ילד בגילאים אלה אחראים לכך שילדם ילמד במסגרות חנוך מתאימות, ואם לא יעשו זאת דינם מאסר או קנס.

מהן זכויות התלמיד?

אפליה אסורה עשויה לגרור מאסר או קנס. מתן זכות לתלמיד ולהוריו להשמיע את טענותיהם לפני הרחקת התלמיד לצמיתות ולערער על ההחלטה להרחיק. אסור להעניש את התלמיד בשל מעשיו של הוריו. אין להעניש גופנית או להשפיל, יש לעודד הקמת מועצת תלמידים ואיסור נקיטת פעולות למניעת הקמתה (למעט בגן חובה), הזכאות לבגרות.

חינוך מיוחד?

כל ילד בגילאים 3-21 בעל צרכים מיוחדים, כלומר שיש לו לקות משמעותית שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת, זכאי לחינוך מיוחד.

מהי לקות?

לקות מוגדרת כלקות גופנית, שכלית, נפשית, רגשית-התנהגותית, חושית, קוגניטיבית או שפתית, או לקויות התפתחותיות כוללניות.

מה חינוך מיוחד כולל?

חינוך מיוחד כולל טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק ועוד – לפי צורכי הילד.

מי הוא הגוף שקובע שילד הוא בעל ליקוים?

זכאותו של ילד לחינוך מיוחד נקבעת ע”י ועדת השמה הקובעת גם את המסגרת המתאימה לו: כתה רגילה, כתה מיוחדת במוסד חינוך רגיל, או מוסד לחינוך מיוחד.
הוועדה תיתן עדיפות להשמתו במוסד חינוך מוכר שאינו מוסד לחינוך מיוחד.

מה הוא רישום פלילי?

הוא תמצית ממוחשבת אודות עבירות והרשעות העומדות לחובתו של אדם, הכוללות גם את העונשים שהושתו עליו בגינן. בכלל זה רישום מאסרים, צווים, קנסות ועוד. אולם לא רק הרשעות מבית המשפט נשמרות במאגר זה, אלא גם תיקים הממתינים לבירור דין. כלומר, תיק המצוי בחקירה וכן תיקים אשר נסגרו בשלב החקירה בעילות שונות דוגמת חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות.

מה ההבדל בין רישום פלילי לבין רישום משטרתי?

רישום פלילי: הוא רישום תיקים בהם הורשע אדם. כלומר הוגש נגדו כתב אישום, ניתנה לו הזדמנות להתגונן מפני האישום, ובסופו של ההליך הוא הורשע באמצעות בית משפט.

רישום משטרתי: הוא זימון לחקירה פלילית, גם אם בגין אירועים שוליים וקטנים. אשר בסופו התיק יכול להיסגר בעילה של חוסר עניין לציבור, חוסר ראיות, אשר ייוותר על כך רישום.  או חוסר אשמה רק תיק אם שנסגר בעילה של חוסר אשמה לא יופיע ברישום.

חשוב לדעת כי עלול להיווצר מצב בו “נפלתם בין הכיסאות”, והתיק בעניינכם לא נסגר זמן ממושך לאחר פתיחתו, להלן תיקי מב”ד – תיק הממתין לבירור דין.

איפה רואים את הרישום הפלילי?

כל אדם רשאי לפנות לכל תחנת משטרה ולקבל את תדפיסי המידע אודות הרישום הפלילי, משטרתי והתעבורתי, המיוחסים לו עפ”י המרשם הפלילי והתעבורתי.

האם חובה להציג רישום פלילי?

יצוין כי כיום, על אף שאין חובה חוקית להציג מרשם פלילי ברוב המקרים, והמבקש זאת מסתכן בעבירה פלילית, הרי שכמעט ואין מקום עבודה שאינו מבקש הצגת תעודת יושר/רישום פלילי.

מדריך למחיקת רישום פלילי

כיצד נמחק הרישום?

נושא הסבר קצר לאיזה גורם פונים מה המשמעות של  כך
שינוי עילת סגירת תיק בסיום החקירה המשטרתית, ישנם מקרים בהם היחידה התובעת תחליט  שלא להגיש כתב אישום. משמעות הדבר כי התיק נסגר והטיפול בו הסתיים.

 

ייתכנו 3 סיבות לסגירת התיק:

1. חוסר אשמה

2. היעדר ראיות

3. חוסר עניין לציבור

.

 

על מנת לשנות את עילת סגירת התיק לחוסר אשמה יש לפנות לגורם בתביעה המשטרתי/פרקליטות שסגר את התיק. בבקשה מנומקת לשנות את עילת סגירת התיק לחוסר אשמה. תיק שנסגר מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור, רישום התיק הסגור וסיבת הסגירה יתועדו ברישום המשטרתי. רק תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק רישומו המשטרה.

 

ביטול רישום פלילי (תיקים סגורים) לכול הרשעה מוגדרת תקופת התיישנות ותקופת מחיקה:

תקופת ההתיישנות של הרשעה נקבעת בהתאם לחוק מרשם פלילי ותקנות השבים.

ישנן עבירות (כגון עבירות שעונשן מוות) שלא חלה עליהן התיישנות או מחיקה.

 

כל אדם רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישומים של תיקים סגורים. את הבקשה יש לשלוח בדואר אל: ראש חוליית ביטול רישום/מדור מידע פלילי המטה הארצי בירושלים

 

בתום תקופה זו רק גופים מסוימים המוגדרים בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים יוכלו לקבל מידע לגביה.

 

מחיקת הרשעות תקופת מחיקה – הרשעה שעברו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות שלה תיחשב, ברוב המקרים, כהרשעה שנמחקה. ניתן לפנות אל הנשיא בבקשה מפורטת מכל סיבה שהיא. הנשיא רשאי למחוק את ההרשעה, או לקבוע כי תקופות ההתיישנות והמחיקה יתקצרו, לפי הנסיבות ולפי שיקול דעתו.

 

כלומר רק מספר מצומצם מאוד של גופים המוגדרים בחוק יוכלו לקבל מידע לגביה.

מהו לשון הרע

סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, תשכ”ה- 1965 מגדיר מהי לשון הרע.
כל דבר שפרסומו עלול להוביל לאחת מ-4 התוצאות הבאות:
א. להשפיל אדם או תאגיד בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם.
ב. לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו.
ג. לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו.
ד. לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית.

איזה זכות חשובה מתנגשת עם חוק לשון הרע?

חוק חופש הביטוי אשר נגזר מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו – חופש הביטוי וההבעה הוא זכותו של כל אדם להביע את דעתו ולומר את שברצונו לומר, מבלי שיוטלו הגבלות שרירותיות על כך.

הכלים המשפטיים להתמודדות מול לשון הרע?

  1. משפט פלילי – סעיף 6 של חוק לשון הרע קובע עונש של עד שנת מאסר למי שמפרסם לשון הרע בכוונה לפגוע, לשני בני-אדם או יותר. סעיף 8 מאפשר ייזום הליכים פליליים כנגד מפרסם לשון הרע בדרך קובלנה פלילית של הנפגע, בנוסף למסלול הרגיל של הגשת כתב אישום על ידי המדינה.
  2. משפט אזרחי –  סעיף 7 של החוק קובע שלשון הרע היא עוולה אזרחית אשר ניתן לתבוע בגינה על פי דיני נזיקין. סעיף 7א שהוסף לחוק בשנת 1998 קובע פיצוי של עד 50,000 ש”ח ללא הוכחת נזק.

איך ניתן להוכיח לשון הרע?

ניתן להוכיח לשון הרע אם היא נאמרה ותועדה: בעל-פה, בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר. מכיוון שהמחוקק ציין כי בנוסף לאפשרויות המוגדרות במפורש יכול ה”פרסום” להיעשות גם ב”כל אמצעי אחר”, ייחשב כל מעשה של העברת מסרים כ”פרסום” לצורך גיבוש העוולה.

הגנות מפני לשון הרע

סעיפים 16-13 בחוק לשון הרע מגדירים הגנות שהעיקריות בהן הן הגנת אמת בפרסום והגנת תום הלב.
משמעות הדבר היא שיש פרסומים שלמרות היותם עונים על הגדרת לשון הרע – הם מותרים.

פרסומים לגיטימיים באופן מיוחד הם פרסומים מצד הכנסת, חברי-כנסת, הממשלה וחבריה, או מבקר המדינה.

בנוסף, מוגדרת הגנת אמת בפרסום – פרסום אמת שיש בו עניין ציבורי מוגן.
משמעות הדבר היא כי דברי אמת שיש בהם עניין ציבורי עשויים להיות מותרים לפרסום,

גם אם הם בגדר לשון הרע. במקרים אלה, יש להבחין בין טענת עובדה לבין הבעת דעה. עובדה שהיא אמתית ויש בה עניין ציבורי – מוגנת ומותרת לפרסום בלי קשר למניעיו של המפרסם.

גובה הפיצויים בגין לשון הרע

מפיצויים נומינליים ועד למאות אלפי שקלים לנפגעי לשון הרע לבתי המשפט סמכויות רחבות בפסיקת פיצויים לנפגעי לשון הרע. הסכום הנפסק במשפט לשון הרע נגזר משכלול שיקולים, כגון חומרת לשון הרע, תפוצת הפרסום המהווה לשון הרע, זהות הנפגע מלשון הרע, רשלנותו של המפרסם, מניעיו של מי שפרסם לשון הרע ותום ליבו, שמו הטוב של הנפגע מלשון הרע, הנזק הכלכלי הישיר שנגרם לנפגע מלשון הרע, נכונותו של המפרסם להתנצל ועוד.

בישמם את הכללים הללו במשפטי לשון הרע פוסקים בתי המשפט סכומים המתחילים בסכומים אפסיים (הנקראים פיצויים נומינליים או פיצויים לבוז) ומגיעים עד למאות אלפי שקלים. במסגרת האתר ריכזנו פסיקות פיצויים שכאלו. הסכומים שנפסקו עשויים להיות אינדיקציות ואף תקדימים לסכום שיפסק במקרים אחרים. עם זאת, אין שני מקרים זהים לחלוטין ולפיכך ההכרעה בכל מקרה תעשה על פי נסיבותיו הפרטניות.

• התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי
האמור באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי והוא מהווה מידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא.
כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש
עמותת טבקה אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה.