לתרומה

אפליה בקבלה לבית-ספר

Home » news item » אפליה בקבלה לבית-ספר
עמותת טבקה הגישה תביעה לבית המשפט נגד משרד החינוך, עיריית לוד ובית הספר “שובו” שבעיר לוד, אשר התנה את רישומם של תלמידים ממוצא אתיופי עד להוכחת יהדותם וזאת ללא כל בסיס או סמכות חוקית לכך.
ג’ ביקשה לרשום את שני ילדיה לכיתה א’ ולכיתה ג’ בבית הספר “שובו” שבלוד, אולם בקשתה הותנתה בהצגת תעודה המוכיחה כי היא יהודיה. כל ניסיונותיה להסביר כי הינה יהודיה ואף נישאה ברבנות כדת וכדין, מנהלת אורח חיים דתי ומעולם לא נדרשה להציג כל תעודה בדבר יהדותה נפלו על אוזניים ערלות.
מושפלת וכואבת פנתה ג’ אל הורים נוספים, אשר בדומה לה, רשמו את ילדיהם לבית הספר “שובו” וכאשר חשפה בפניהם כי נדרשה להוכיח את יהדותה, הופתעו אף הם וציינו כי לא נדרשה מהם כל הוכחה מעין זו.
טבקה רואה את המקרה בחומרה רבה ותפעל למיצוי הדין עם כלל הגורמים המעורבים בכדי שמקרים חשוכים, מבדלים, פוגעניים וגזעניים מעין אלו לא יקרו ותפעל לעקור מהשורש תופעות פסולות מעין אלו.
פורסם ב