לתרומה

דרישה לפסילת ספר לימוד גזעני

Home » news item » דרישה לפסילת ספר לימוד גזעני
ג’ הינו הורה לילד בן 6, הלומד בכיתה א’. ג’ הינו אב פעיל ומסור ביותר ששוקד על שיעורי הבית באופן תדיר עם בנו הקטן. באחת הימים כש-ג’ ישב להכין יחד עם בנו את שיעורי הבית הוא נדהם לגלות, כי בספר הלימוד של בנו קיימת משימה של מתיחת קן בין תמונה לתיאור ושם הופיע, כיתוב המילה “כושיות”, כאשר אל מילה זו משויכת תמונה של שתי בנות כהות עור.
ג’ היה מזועזע מהעובדה שעדיין בשנת 2024, יש המרשים לע.
צמם לפרסם וללמד מילים שהוכרו בפסיקה כמילים גזעניות, העולים אף כדי לשון הרע.
ג’ הפגוע פנה אל עמותת טבקה אשר מיהרה לשגר מכתב אל שר החינוך ובו דרישה לפעול לאלתר כדלהלן:
א. להביא לפסילת הספר לאלתר ולאסור כל שימוש והפצה של תוכנו.
ב. לקיים בדק-בית יסודי בכל הספרים שאושרו על ידי משרד החינוך ולפסול את כל הספרים הנושאים תוכן פוגעני וגזעני מעין זה.
נדגיש כי עמותת טבקה טיפלה בעבר בספרים מעין אלו אשר נפסלו ע”י משרד החינוך לאלתר.
פורסם ב