לתרומה

עמותת טבקה קוראת לציבור לפנות אליה לשם סיוע בהגשת בקשה למחיקת רישום פלילי

Home » news item » עמותת טבקה קוראת לציבור לפנות אליה לשם סיוע בהגשת בקשה למחיקת רישום פלילי

עמותת טבקה מברכת על הודעת שרת המשפטים איילת שקד ונשיא המדינה Reuven Ruvi Rivlin – ראובן רובי ריבלין בדבר “הגשת בקשות לנשיא המדינה למחיקת רישום פלילי לצעירים וקטינים יוצאי אתיופיה” שנשפטו בעבר בגין עבירות של הפרת הסדר הציבורי. כגון: עבירות של העלבת עובד ציבור, הפרעה לעובד ציבור, התקהלות אסורה והתפרעות, ולא הוטל בגינן עונש מאסר בפועל, וכי בקשות אלו תישקלנה בחיוב.

עמותת טבקה קוראת לציבור העומד בקריטריונים אלו לפנות אליה לשם סיוע בהגשת הבקשה שלעיל.

יובהר כי פונים אשר אינם עומדים בקריטריונים אלו ועדיין נעשה עוול בעניינם, מוזמנים לפנות לעמותת טבקה לסייע בידם להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי לנשיא, בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ”א-1981.

יודגש כי עמותת טבקה טיפלה ומטפלת באופן שוטף בתיקי משטרה/פרקליטות שנסגרים בעילת חוסר ראיות/חוסר עניין לציבור ובין היתר, בפניות לנשיא המדינה בבקשת מחיקת רישום פלילי.

יצוין כי עמותת טבקה הביאה למחיקתם של עשרות רישומים משטרתיים ואפשרה לפונים אלו לצאת לדרך חדשה בחייהם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון: 072-2424622.

פורסם ב