לתרומה

עתירת טבקה לבג”ץ בנושא נוהל הצגת תעודת זהות של המשטרה

Home » news item » עתירת טבקה לבג”ץ בנושא נוהל הצגת תעודת זהות של המשטרה
אנו שמחים לעדכן כי בית המשפט העליון קיבל את עתירתנו בנושא נוהל הצגת תעודת זהות של משטרת ישראל.
זהו הישג משמעותי וחסר תקדים!
אנו שמחים לעדכן כי בהמשך לדיון שנערך בעתירתנו מיום 10.02.20, בו בג”ץ הוציא צו על תנאי המורה למשטרת ישראל להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי סעיף 2 לחוק חובת נישאת תעודת זהות אינו מקנה לשוטרים סמכות לעכב אדם ולדרוש ממנו להציג תעודה מזהה או לבצע לגביו פעולות שיטור נוספות ובנוסף דרש כי משטרת ישראל תנמק מדוע לא יבוטל נוהל הצגת תעודת זהות בפני שוטר מס’ 02.220.008 מיום 6.3.19 –
בג”ץ קבע כי שוטר לא יוכל לבקש להציג בפניו תעודת זהות ללא חשד סביר וזאת בניגוד לפרשנות המשטרה עד היום, וזאת כפי שטענו בעתירה כי פרשנות זו שגויה מהיסוד וכי סעיף 2 לחוק תעודת זהות אינו מסמיך שוטר לדרוש מאדם להציג לו תעודה מזהה אלא בהתקיים חשד סביר.
בג”ץ קיבל את עתירתנו ושלח את המשטרה לשנות את הנוהל הפוגעני שלה.
זהו צעד קטן לטבקה, צעד גדול לחברה כולה!
פורסם ב