לתרומה

הצלחה בערר בנוגע לאי שיבוץ תלמיד ממוצא אתיופי בבית-ספר

Home » טבקה במרחב הציבורי » הצלחה בערר בנוגע לאי שיבוץ תלמיד ממוצא אתיופי בבית-ספר

לפתחנו הגיעה פנייה בהולה מאם אשר רשמה את בנה הקטין לאחד מבתי הספר במרכז הארץ לכיתה ז’ וזאת לאחר שכחלק מהליך הרישום נדרשה להגיע עימו לריאיון בבית הספר. האם סיפרה כי בעת הריאיון קונן בליבה החשש חלילה שמוצאו של בנה לא יהווה אבן נגף ומכשול בתהליך קבלתו לבית הספר. לא חלף זמן רב והאם קיבלה תשובה לקויה כי בנה “לא נמצא מתאים לבית הספר”, וזאת מבלי שניתן כל הסבר המניח את הדעת לאי קבלת בנה לאותו בית הספר. אמו של ד’ ניסתה לקבל תשובות מהגורמים הרלוונטיים ונתקלה בחומה בצורה. מאוכזבת ומודאגת פנתה לטבקה לקבלת סיוע משפטי בנושא. לאחר בדיקה מעמיקה הוגש ערר למשרד החינוך בשמם של ההורים, על אי שיבוצו של ד’ ללא כל הסבר המניח את הדעת ובדגש כי התלמיד אכן ראוי להתקבל לאותו בית-הספר.

לשמחתנו, מעורבותנו המהירה הביאה לשינוי ההחלטה וד’ אכן שובץ לבית הספר אותו ביקש.

ד’ והוריו היו אסירי תודה על הטיפול והייצוג המהיר!

פורסם ב