לתרומה

מכתב תשובה מאת משרד החינוך לאירוע הגזענות בביה”ס בנתיבות

Home » טבקה במרחב הציבורי » מכתב תשובה מאת משרד החינוך לאירוע הגזענות בביה”ס בנתיבות

בהמשך לפנייתנו למשרד החינוך בנושא אירוע הגזענות בביה”ס בנתיבות, נענינו במכתב תשובה כי נערכו שימועים לכלל המורות המעורבות, הן ננזפו והוחלט לפעול נגדן בצעדים משמעתיים. משרד החינוך קיים שיח בנושא הגזענות, שאין מקום לתפיסות מעין אלו.
עוד נכתב כי ההחלטות שהתקבלו במשרד החינוך ישפיעו השפעה ניכרת על עתידן המקצועי של המורות. המורות הביעו חרטה וגויסו אנשי מקצוע לשיח בנושא הגזענות עם התלמידות, ההנהלה, נציגות ההורים וראשי הקהילה בעיר.
בשיחה מול משרד החינוך ובמכתב תשובה ששוגר אלינו ישנה התחייבות כי “הטיפול באירוע מונח לפניהם ויטופל גם לאחר חופשת הפסח”.
הובא לידיעתנו, כי המורות החליטו לעזוב את בית הספר – המורות הבינו את גודל חטאתן והצעדים שהולכים להינקט כנגדן וטוב שכך עשו!!!
המורות הבינו בעל כורחן, כי אין מקומן במערכת החינוך ובפרט בבי”ס זה.
עמותת טבקה תמשיך לפעול נגד כל גילויי גזענות ולעקור תופעות פסולות וחשוכות מעין אלו!

פורסם ב