לתרומה

ניצחון בעתירה מול מועצת הרבנות הראשית

Home » טבקה במרחב הציבורי » ניצחון בעתירה מול מועצת הרבנות הראשית

אנו שמחים לעדכן כי ביום 01.09.2022 ניתן פס”ד בבג”ץ 7091/19 שהוגש ע”י עמותת טבקה וקייטרינג לי-בר נגד מועצת הרבנות הראשית, הרבנות המקומית בקרית גת והמשרד לשירותי דת, בין היתר, בעניין דרישתה של הרבנות המקומית לערוך בירור יהדות לעובדים ממוצא אתיופי שמועסקים בענייני בישול בקייטרינג לי-בר. בפס”ד זה כתב, בין היתר, כבוד המשנה לנשיאה השופט ע’ פוגלמן, את הדברים החשובים הבאים:

“דיון והכרעה:
19. כאמור, העתירה שלפנינו כוונה מלכתחילה, בין היתר, לטענות כי בירור היהדות שנערך לעובדי החברה נעשה באופן גזעני ומפלה. אכן, פנייה לאדם לבירור יהדותו אך מחמת מוצאו, יש בה מימד של השפלה אשר נובע מעצם תיוגו של הפרט על בסיס השתייכותו הקבוצתית. בכך טמונה פגיעה בשוויון שעולה אף לכדי פגיעה בכבוד.
מוצאו של אדם אינו מהווה כשלעצמו עילה לערוך בירור יהדות. כמו כן הודגש כי כאשר רב עורך בדיקה שכזו, עליו להקפיד על עריכתה באופן מכבד וברגישות הנדרשת. להבהרה זו חשיבות משפטית, עניינית וציבורית.”

עמותת טבקה רואה באמירותיו של כבוד המשנה לנשיאה השופט ע’ פוגלמן אמירות וקביעות חשובות ביותר לשמירה על שוויון וכבוד האדם.

אנו תקווה כי מועצת הרבנות הראשית ומוסדותיה יפנימו וילמדו פס”ד חשוב זה ויפעלו למנוע גילויי אפליה וגזענות.

פורסם ב