לתרומה

צו על תנאי

Home » טבקה במרחב הציבורי » צו על תנאי

בהמשך לדיון שנערך בעתירתנו מיום 10.02.20 בג”ץ הוציא צו על תנאי המורה למשטרת ישראל להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי סעיף 2 לחוק חובת נישאת תעודת זהות אינו מקנה לשוטרים סמכות לעכב אדם ולדרוש ממנו להציג תעודה מזהה או לבצע לגביו פעולות שיטור נוספות.

בנוסף דרש כי משטרת ישראל תנמק מדוע לא יבוטל נוהל הצגת תעודת זהות בפני שוטר מס’ 02.220.008 מיום 6.3.19.

מדובר בהישג גדול ועקרוני לעמותת טבקה! נעדכן בהתפתחויות.

פורסם ב