לתרומה

Fentahun Assefa Dawit on Ethiopian-Israeli protests, Haaretz

Home » טבקה במרחב הציבורי » Fentahun Assefa Dawit on Ethiopian-Israeli protests, Haaretz

Fentahun Assefa Dawit on Ethiopian-Israeli protests with Aimee Amiga, Haaretz
https://www.youtube.com/watch?v=9qupLr5fbOo

פורסם ב