לתרומה

הוצאת ילדים מהבית: הקטינים יגדלו אצל הדודה.

Home » Story » הוצאת ילדים מהבית: הקטינים יגדלו אצל הדודה.

ט’ הינו אב למשפחה לה תינוק בן יומו וילדה בת שלוש, אשר נמסרו לחזקת הרווחה והוצאו אל מקלט חירום.

ט’ ובני משפחתו פנו אל עמותת טבקה בבקשה לסייע בהשבת הילדים אל חזקת הדודה א’, ונקבעה להם ועדת תכנון, טיפול והערכה (להלן: “הוועדה”) בעניינם של הילדים.

עמותת טבקה ייצגה את ט’ ובני משפחתו בוועדה בנוכחות גורמי הרווחה השונים ונציג המועצה לשלום הילד, אשר הביעו התנגדות נחרצת להעברת הילדים אל הדודה כאומנה.
בתום דיון ארוך וממושך הצלחנו לשכנע את גורמי הרווחה לחזור בהם ולבדוק שוב את הדודה א’ כמועמדת ראויה לאומנה.

לשמחתנו, הוועדה נענתה לאשר את בדיקת הדודה א’ וככל שא’ לא תמצא מתאימה, תישקל בדיקה של דודה נוספת מבני המשפחה. לאחר בדיקת מכון אומנה, הדודה א’ נמצאה כלא מתאימה וזאת בהמלצת המפקח הארצי לאומנה, שכל מטרתו הייתה להביא להוצאת הילדים מהבית.

בדיון נזקקות שהתקיים ביום 28.02.19 בפני כבוד בית המשפט לנוער, עמדה עו”ד יעקב מעמותת טבקה על טובת הילדים ושיש לאפשר לדודה לגדל את הילדים הקטינים ובכך להשאירם בחיק משפחתם הטבעית.
ביהמ”ש הסכים והורה לרווחה לפעול במהרה וליתן עדכון בתוך 30 ימים בנוגע לאפשרות העברת הילדים אל הדודה י’.

לשמחתנו, בתוך זמן קצר, ביום 20.03.19, התקבלה אסמכתא ממשרד הרווחה שמשפחת הדודה י’, אושרה כמשפחת אומנת קרובים לקטינים והילדים.
פורסם ב