לתרומה

חולק בונוס שנתי לכלל העובדים, כמדי שנה בשנה, ואילו לה לא חולק.

Home » Story » חולק בונוס שנתי לכלל העובדים, כמדי שנה בשנה, ואילו לה לא חולק.

אנו שמחים לעדכן אתכם על סיפור הצלחה, כדלהלן:

העובדות בתקציר:

ל’ הינה עובדת כאחות סיעודית אשר יצאה לחופשת לידה לרגל הולדת ביתה.
בחלוף חודש ימים נודע לה כי חולק בונוס שנתי לכלל העובדים, כמדי שנה בשנה, ואילו לה לא חולק.
ל’ פנתה אל מעסיקתה כדי לקבל את המגיע לה בהתאם לדין, אולם נתקלה בסירוב ובתואנה שאיננה זכאית מהטעם של צאתה לחופשת לידה.

בצר לה, פנתה אל עמותת טבקה אשר פנתה בבהילות אל מעסיקתה של ל’ במכתב דרישה חד-משמעי לשלם את הבונוס לאלתר כפי שהוענק ליתר העובדים.

לשמחתנו, בתוך זמן קצר, קיבלנו תשובה כי לאחר בחינה נוספת של העניין, החליטה הנהלת החברה, לשלם ל-ל’ את הבונוס השנתי.

ל’ הודתה לעמותה על עבודת הקודש שהיא עושה.

פורסם ב